Dofinansowanie do stacji ładowania samochodów elektrycznych - II nabór Blog Greenkick
Dofinansowania

Dofinansowanie do stacji ładowania samochodów elektrycznych – II nabór

Rusza drugi nabór w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 9 stycznia do 28 grudnia lub do wyczerpania środków, podmioty zainteresowane budową stacji ładowania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Program ma wesprzeć rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. O dofinansowanie do stacji ładowania mogą ubiegać się firmy niezależnie od wielkości, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy. Jednym z warunków dofinansowania jest ilość punktów ładowania w danej gminie, która nie może być wyższa niż 1,76 punktu na 1000 mieszkańców (współczynnik będzie liczony z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego). Wyłączeniem jest tutaj obszar objęty planem, który jest wskazany w art. 32 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110).

Wysokość dofinansowania do stacji ładowania

Wartość dofinansowania w zależności od mocy stacji ładowania może wynosić od 25% do nawet 50% w przypadku stacji o mocy powyżej 150 kW. Co ważne jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek, a wartość dofinansowania nie może być większa niż 20% budżetu naboru. Program podzielony jest na 3 obszary:

 • pierwszy to dofinansowanie do stacji ładowania o mocy większej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania. Budżet naboru wynosi 12 mln złotych. Należy zwrócić uwagę, że 20% z tej kwoty przeznaczona jest dla sektora MŚP. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 25% kosztów kwalifikowanych;
 • drugi to dofinansowanie do budowy lub przebudowy stacji ładowania DC o mocy od 50 kW do 150 kW, stacja musi być ogólnodostępna. Budżet naboru wynosi prawie 60 mln złotych, z których również 20% będzie przeznaczone dla sektora MŚP. Tutaj dofinansowanie może wynosić 30% kosztów kwalifikowanych;
 • trzeci to dofinansowanie do budowy lub przebudowy stacji ładowania DC o mocy powyżej 150 kW, warunkiem jest, że stacja musi być ogólnodostępna. Budżet naboru wynosi aż 125 mln złotych, z których 20% będzie przeznaczone dla sektora MŚP. Tutaj dofinansowanie może wynosić aż 50% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane zostały szczegółowo wyróżnione w opisie programu i zaliczają się do nich m.in. koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta;
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego;
 • dokumentacji technicznej, montażu, robót budowlanych i instalacji przyłączy;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia;
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 • pomiarów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Reasumując, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć w drugim naborze na budowę stacji ładowania łącznie prawie 200 mln złotych. Zdecydowana większość ma być przekazana na budowę szybkich stacji DC. Taka kwota na pewno da w 2023 roku kolejny impuls do rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i pozwoli zbudować tysiące nowych punktów ładowania o różnej mocy.

Dodaj komentarz