Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktów ładowania

Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych jest to dokument, który określa możliwość bezpiecznej instalacji wallboxa lub innej stacji ładowania. To na tej podstawie zarząd wspólnoty, spółdzielni lub inna osoba zarządzająca nieruchomością wydaje zgodę na montaż punktu ładowania przy miejscu postojowym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ekspertyza jest wymagana przy uzyskiwaniu zgodny na instalację własnego punktu ładowania w budynkach wielorodzinnych powyżej trzech lokali mieszkalnych.

Od czego zacząć? Jak uzyskać zgodę? Do kogo się zgłosić z pytaniami? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Dowiedz się wiecejNapisz do nas

Stacja ładowania w budynku wielorodzinnym – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do instalacji własnej stacji ładowania w budynku wielorodzinnym jest złożenie wniosku do zarządcy. Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny lokalu w danym budynku oraz własne miejsce postojowe, a także zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z instalacją punktu ładowania. Dodatkowo w przypadku kiedy budynek, w którym zamierzamy zainstalować stację ładowania, jest zabytkiem musimy uzyskać zgodę konserwatora zabytków.

Jeżeli osoba wnioskująca nie jest właścicielem lokalu i miejsca postojowego, na przykład wynajmuje nieruchomość, musi uzyskać od właściciela pisemną zgodę na montaż stacji ładowania i dołączyć ją do wniosku.

Istotne jest, aby określić we wniosku moc stacji ładowania maksymalnie do 11 kW, ponieważ zgodę na montaż takiego urządzenia wydaje zarząd wspólnoty – to bardzo przyspiesza cały proces. Jeżeli natomiast wnioskujemy stację ładowania większej mocy np. 22 kW, wówczas to wspólnota musi zgodzić się na montaż takiego punktu ładowania podejmując decyzją poprzez odpowiednią uchwałę.

Następnie zarządca zleca wykonanie ekspertyzy, ale może to zrobić również osoba wnioskująca. Już na etapie składania wniosku warto zaznaczyć, czy ekspertyzę ma zlecić zarządca budynku, czy mieszkaniec chce zlecić ją we własnym zakresie. Pamiętając o tym, że to osoba występująca z wnioskiem pokrywamy koszty całego przedsięwzięcia, proponujemy jej zlecanie we własnym zakresie.

Co to jest ekspertyza?

Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktów ładowania jest to ekspercki dokument sporządzony przez inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane ze specjalizacją do projektowania bez ograniczeń instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ekspertyza określa przede wszystkim:

  1. moc jaką możemy przeznaczyć na zasilenie stacji ładowania, analizująć moc przyłączeniową budynku i jego zapotrzebowanie,
  2. miejsca w instalacji, do których możemy przyłączyć stację ładowania oraz określa parametry punktu przyłączeniowego m.in. maksymalną moc stacji ładowania czy miejsce jej montażu,
  3. budowlany, techniczny i instalacyjny sposób poprowadzenia instalacji zasilania punktu ładowania i niezbędne materiały wymagane do montażu stacji ładowania,
  4. bezpieczny sposób eksploatacji stacji ładowania oraz warunki, które musi spełnić,
  5. wymagania w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które musi spełnić punkt ładowania.

Po wykonaniu ekspertyzy przekazuje się ją zarządcy nieruchomości. Jeżeli jej wynik jest pozytywny i nie ma przeciwwskazań do montażu punktu ładowania zarządca w terminie do 30 dni wydaje zgodę i można przejść do czynności instalacyjnych. Niektórzy zarządcy wymagają dodatkowo aktualizacji projektu instalacji elektrycznej budynku, wówczas prace instalacyjne poprzedza wykonanie projektu.

Kiedy ekspertyza nie jest wymagana?

Ekspertyza nie jest wymagana w trzech przypadkach. Po pierwsze, kiedy budynek wielorodzinny posiada do 3 lokali mieszkalnych. Po drugie, kiedy budynek został przygotowany do instalacji punktów ładowania. Oznacza to, że już w projekcie budowlanym została przewidziana i zaprojektowana instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania stacji ładowania. Po trzecie kiedy zarządca nieruchomości we własnym zakresie zlecił wykonanie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania dla wszystkich lub części miejsc parkingowych i ekspertyza obejmuje miejsce właściciela, który wnioskuje o montaż punktu ładowania. W pozostałych przypadkach ekspertyza jest konieczna.

11

Zainstaluj wallboxa przy miejscu garażowym z Greenkick

W Greenkick wspieramy klientów w całym procesie uzyskiwania zgody na montaż własnej stacji ładowania w budynku wielorodzinnym. Wszystko zaczyna się od przygotowania i przesłania wniosku do zarządcy. Po przesłaniu przez klienta wniosku do zarządcy i uzyskaniu wstępnej zgody, możemy przejąć kontakt z zarządcą lub spółdzielnią. Wówczas to my pozyskujemy niezbędne do wykonania ekspertyzy dokumenty techniczne i wykonujemy dokumentację zdjęciową miejsca instalacji, tras kablowych i rozdzielnic. Klient może również we własnym zakresie dostarczyć niezbędne dokumenty, wówczas cena ekspertyzy będzie jeszcze atrakcyjniejsza.

W Greenkick posiadamy trzy warianty usługi wykonania ekspertyzy dopuszczalności punktu ładowania dla pojedynczych miejsc parkingowych:

  1. ekspertyza w wariancie kompleksowym PLUS – po uzyskaniu przez klienta wstępnej zgody na montaż stacji ładowania na podstawie wniosku, przejmujemy kontakt z zarządcą i sami pozyskujemy niezbędne dokumenty oraz wykonujemy lub pozyskujemy zdjęcia. Na podstawie pełnomocnictwa przejmujemy kontakt również z OSD (dostawcą energii) (zobacz w sklepie)
  2. ekspertyza w wariancie kompleksowym – po uzyskaniu przez klienta wstępnej zgody na montaż stacji ładowania na podstawie wniosku, przejmujemy kontakt z zarządcą i sami pozyskujemy niezbędne dokumenty oraz wykonujemy lub pozyskujemy zdjęcia. (zobacz w sklepie)
  3. ekspertyza w wariancie podstawowym – to klient dostarcza niezbędne dokumenty oraz zdjęcia, na podstawie przesłanych wytycznych (zobacz w sklepie)

W celu zamówienia usługi wykonania ekspertyzy dopuszczalności punktu ładowania przejdź do naszego sklepu internetowego, wybierz interesujący Cię wariant i złóż zamówienie, a następnie my skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 1 dnia roboczego w celu omówienia szczegółów.

Jeżeli ekspertyza miałaby dotyczyć więcej niż jednego miejsca parkingowego lub całej hali garażowej, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego w celu uzyskania indywidualnej wyceny.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas i porozmawiajmy o ekspertyzach, które możemy wykonać dla Ciebie!

    Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Greenkick Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.