Usługa wykonania ekspertyzy dopuszczalności punktu ładowania

1 990,00 3 590,00 

Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktu ładowania dla jednego miejsca postojowego w budynku wielorodzinnym to dokument określający możliwość instalacji punktu ładowania w budynku wielorodzinnym. Na jego podstawie zarządca nieruchomości wydaje oficjalną zgodę na montaż stacji ładowania przy miejscu garażowym osoby wnioskującej.

Wyczyść
SKU: E-DPL Kategorie: ,
Opis

Opis

Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktu ładowania dla jednego miejsca postojowego w budynku wielorodzinnym to dokument określający możliwość instalacji punktu ładowania w budynku wielorodzinnym. Na jego podstawie zarządca nieruchomości wydaje oficjalną zgodę na montaż stacji ładowania przy miejscu garażowym osoby wnioskującej. Ekspertyza, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, określa:

 • moc jaka może być przeznaczona na zasilenie stacji ładowania, biorąc pod uwagę moc przyłączeniową całego budynku,
 • miejsce wpięcia zasilania stacji ładowania w instalację budynku oraz określa jej parametry np. maksymalną moc stacji czy lokalizację,
 • sposób prowadzenia zasilania punktu ładowania i wskazuje wymagane do montażu materiały,
 • warunki i zasady bezpiecznego użytkowania i montażu,
 • warunki z obszaru bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które musi spełnić punkt ładowania.

Termin wykonania ekspertyz: do 28 dni od daty dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i opłacenia zamówienia.

Do wyboru są 3 warianty ekspertyz:

1. Ekspertyza – wariant podstawowy

 1. podstawowe wsparcie merytoryczne na etapie wykonywania ekspertyzy,
 2. przesłanie listy wymaganych dokumentów technicznych do uzyskania przez klienta u zarządcy nieruchomości,
 3. przesłanie wytycznych do wykonania dokumentacji zdjęciowej miejsca montażu stacji, tras kablowych i rozdzielnic,
 4. wykonanie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktu ładowania dla jednego miejsca postojowego na podstawie dokumentów technicznych i dokumentacji zdjęciowej dostarczonej przez klienta,
 5. przesłanie dokumentu do klienta.

2. Ekspertyza – wariant kompleksowy

 1. wsparcie merytoryczne podczas całego procesu inwestycyjnego (od wniosku, po montaż stacji),
 2. na podstawie pełnomocnictwa od klienta przejęcie kontaktu z zarządcą i skompletowanie wymaganych dokumentów technicznych oraz konsultacje techniczno-instalacyjne,
 3. wykonanie dokumentacji zdjęciowej miejsca montażu stacji, tras kablowych i rozdzielnic – w razie konieczności wizja lokalna w miejscu inwestycji,
 4. wykonanie ekspertyzy dopuszczalności instalacji dla jednego punktu ładowania na podstawie dokumentów technicznych i dokumentacji zdjęciowej/wizji lokalnej,
 5. przesłanie dokumentu do klienta i zarządcy nieruchomości.

3. Ekspertyza – wariant kompleksowy PLUS

 1. wsparcie merytoryczne podczas całego procesu inwestycyjnego (od wniosku, po montaż stacji),
 2. na podstawie pełnomocnictwa od klienta przejęcie kontaktu z zarządcą i skompletowanie wymaganych dokumentów technicznych oraz konsultacje techniczno-instalacyjne,
 3. wykonanie dokumentacji zdjęciowej miejsca montażu stacji, tras kablowych i rozdzielnic – w razie konieczności wizja lokalna w miejscu inwestycji,
 4. wykonanie ekspertyzy dopuszczalności instalacji dla jednego punktu ładowania na podstawie dokumentów technicznych i dokumentacji zdjęciowej/wizji lokalnej,
 5. przesłanie dokumentu do klienta i zarządcy nieruchomości,
 6. na podstawie pełnomocnictwa reprezentowanie klienta przed dostawcą energii (OSD), wystąpienie o warunki przyłączenia (WP) i ustalenia z OSD.
Dane techniczne

Dane techniczne

Wariant ekspertyzy

Podstawowy, Kompleksowy, Kompleksowy PLUS